Strona główna
Stypendia belka

Stypendia doktoranckie 

 

Osiągnięcia we wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazywane są na dotychczasowych zasadach zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich (Załącznik do Zarządzenia Nr 13 Rektora PP z dnia 20 czerwca 2016 r.

(RO/VI/13/2016)),

Kryteriami wydziałowymi dla ubiegających się o stypendia doktoranckie oraz wykazem czasopism naukowych na 2017 rok (tzw. "stara lista" część A i część B obowiązująca do 31 grudnia 2018). 

 

Załączniki:

Zał.1.doc
Zał. pdf


 

Stypendia Ministra
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

wytyczne

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

termin składania wniosków do Dziekanatu - 05.09.2017

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej