Strona główna
Stypendia belka

Stypendia doktoranckie 

Zarządzenie Nr 33 z 19 sierpnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznwania stypendiów doktoranckich

 

Zarządzenie: Zarządzenie Nr 33 - 2013.pdf

Symbol: RO/VIII/33/2013

Data podpisania: 19/08/2013

Obowiązuje od: 19/08/2013

Status: obowiązujące

Załączniki:

Zał.33 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich.pdf
Zał.33 Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego.pdf
Zał.33 Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego.doc


Wytyczne wydziałowe MRiT do przyznawania stypendium <aktualizacja 06.12.2015>

 

Stypendia Ministra
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

wytyczne

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

termin składania wniosków do Dziekanatu - 05.09.2017

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej