Strona główna
Pojazdy szynowebelka

Drodzy Studenci!

    Pojazdy szynowe są podstawowym elementem funkcjonowania transportu szynowego, który jest niezbędny do zapewnienia właściwego działania systemu ekonomicznego w gospodarce każdego kraju.  Koleje dużych prędkości skutecznie konkurują z transportem lotniczym oraz drogowym łącząc europejskie miasta. W każdej aglomeracji miejskiej transport szynowy jest podstawową gałęzią w jej codziennym funkcjonowaniu. Prowadzona polityka Unii Europejskiej oraz Polski wspiera transport ekologiczny, a zwłaszcza miejski transport szynowy.

 

[źródło: shutterstock.com]
 
   Nowoczesne, ciche, bezpieczne i ekologiczne pojazdy szynowe przeważają nad indywidualnymi środkami transportu. Europejskie i polskie miasta powszechnie stosują nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, opartych na transporcie szynowym – kolei, transporcie aglomeracyjnym i miejskim (tramwaje, metro). 
 
   Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom rynku, jako pierwsi w Polsce oferujemy specjalność „Pojazdy Szynowe” na studiach II stopnia.
 

Profil specjalności

    W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę ogólną i szczegółową na temat nowoczesnych pojazdów szynowych. Główny nacisk położony jest na projektowanie i konstruowanie pojazdów z wykorzystaniem narzędzi CAD/CAE, a także na modelowanie i badanie pojazdów oraz ich elementów na wszystkich etapach cyklu życia. Studenci zapoznają się z układami biegowymi nowoczesnych pojazdów szynowych, jak również technikami wytwarzania i diagnozowania pojazdów i ich elementów. Zdobędą również wiedzę w zakresie analiz RAMS pojazdów szynowych, wykorzystania pojazdów w systemach transportu kombinowanego i miejskiego oraz poznają najnowsze trendy związane z wzornictwem przemysłowym nowoczesnych pojazdów szynowych.
Położenie Politechniki Poznańskiej w pobliżu ośrodków przemysłowych i badawczych działających w branży transportu szynowego oraz ścisła współpraca z przedsiębiorstwami, umożliwi studentom podjęcie pracy jeszcze w trakcie procesu kształcenia. Na specjalności Pojazdy Szynowe gwarantowany jest cykl staży lub praktyk zawodowych u renomowanych producentów taboru, a także przewoźników miejskich i kolejowych. W programie interdyscyplinarnej specjalności położono szczególny nacisk na praktyczny aspekt zdobywanej wiedzy. 
 
 
 

Kadra kształcąca

    Specjalność realizowana jest przez specjalistów z Zakładu Pojazdów Szynowych Politechniki Poznańskiej, który od lat współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi, producentami i przewoźnikami transportu szynowego.. Studenci specjalności Pojazdy Szynowe będą korzystać z laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę oraz narzędzia na światowym poziomie:
 
Laboratorium Zintegrowanych Systemów Diagnostycznych,
Laboratorium Projektowania i Dynamiki Pojazdów,
Laboratorium Budowy Pojazdów Szynowych,
Laboratorium Modelowania Procesów i Systemów Transportowych. 
 
     W Zakładzie Pojazdów Szynowych Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu realizowane są również projekty badawczo-rozwojowe we współpracy z sektorem przemysłowym. Studenci specjalności będą mieli możliwość stać się częścią zespołów naukowo-badawczych, zdobywając tym samym niezbędną wiedzę i doświadczenie - cenione obecnie na rynku pracy. Przyszli pracodawcy, w Polsce i za granicą, czekają na młodych, dynamicznych, a w szczególności wykwalifikowanych absolwentów.
 

 

Lista przedmiotów realizowanych w ramach specjalności

Semestr 1

Układy biegowe nowoczesnych pojazdów szynowych (15h wykładu)
Techniki wytwarzania pojazdów szynowych (15h wykładu)
Normy i rozporządzenia dla pojazdów szynowych (15h wykładu) 
Metody i wnioskowanie w diagnostyce pojazdów (15h wykładu, 15h projekt)
Podstawy dynamiki pojazdów (30h wykładu, 15h ćwiczeń)

Semestr 2

Analizy wytrzymałościowe komponentów pojazdów szynowych (15h wykładu, 15h projekt)
Numeryczne analizy dynamiki pojazdów szynowych (15h wykładu, 15h projekt)
Eksperymentalne metody badania pojazdów (15h wykładu, 30h lab)
Praca przejściowa (15h projekt)
Proseminarium (15h wykładu)

Semestr 3

Analizy RAMS pojazdów szynowych (15h wykładu, 15h ćwiczeń, 15h projekt)
Drgania i hałas w transporcie szynowym (15h wykładu, 15h lab)
Wzornictwo przemysłowe w projektowaniu pojazdów (15h wykładu)
Pojazdy i systemy transportu kombinowanego (30h wykładu)
Pojazdy i systemy szynowego transportu miejskiego (15h wykładu)
Seminarium dyplomowe (15h projekt)

 

Prace dyplomowe

W ramach specjalności prowadzone są prace dyplomowe związane z konstrukcją, diagnostyką i eksploatacją pojazdów szynowych. Powszechny jest praktyczny charakter tych prac, które najczęściej związane są bezpośrednio z rzeczywistym obiektem badań. Odpowiadają one zazwyczaj na konkretne potrzeby przemysłu. Pierwszeństwo w wyborze tematu ma przeważnie dyplomant, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi i perspektywami przyszłej pracy zawodowej.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do samodzielnego stosowania analitycznych i eksperymentalnych metod badawczych na etapie projektowania, konstruowania, wytwarzania i użytkowania pojazdów szynowych. Domeną absolwenta jest wszechstronne przygotowanie do projektowania pojazdów i ich elementów oraz wykonania badań prototypowych i eksploatacyjnych opracowanych konstrukcji tak metodami numerycznymi, jak i eksperymentalnymi. 

 

Potencjalne miejsca pracy

Zdobyta wiedza na specjalności pojazdy transportu masowego pozwala znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, zakładach projektujących i badających pojazdy, a także zajmujących się transportem kombinowanym.

Przykładowe miejsca pracy absolwentów przedstawiono poniżej:

  • Producenci pojazdów tramwajowych, autobusowych i kolejowych:

Siemens

http://www.siemens.pl/ 

ALSTOM Konstal S.A.

http://www.alstom.pl/ 

Solaris Bus&Coach

www.solarisbus.pl

PESA Bydgoszcz S.A.

www.pesa.pl

Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski Sp. z o.o.

http://www.fps.hcp.com.pl/

Bombardier Transportation

http://www.bombardier.pl/

NEWAG S.A.

http://www.newag.pl/ 

MODERTRANS POZNAŃ

http://www.modertrans.pl/

…i inne

 

  • Ośrodki badawczo-rozwojowe i firmy projektowe:

Instytut Kolejnictwa w Warszawie

http://www.ikolej.pl/ 

EC-Engineering

http://www.ec-engineering.pl/

Instytut Pojazdów Szynowych TABOR

http://www.tabor.com.pl/

…i inne

 

  • Przedsiębiorstwa eksploatujące tabor:

PKP Intercity S.A.

http://intercity.pl/ 

Koleje Wielkopolskie

http://koleje-wielkopolskie.com.pl/ 

MPK Poznań

www.mpk.poznan.pl

Tramwaje Warszawskie

www.tw.waw.pl

PKP Cargo

http://www.pkp-cargo.pl/

… i inne

     Na każdej z powyższych stron są odnośniki do ofert pracy, wśród których dużą część dotyczy profilu absolwenta specjalności Pojazdy Szynowe.

Jeśli stoisz przed wyborem specjalności, w której chcesz się realizować - skieruj swoją karierę na właściwe tory!

 

Dodatkowe informacje

     Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej o specjalności, prosimy o kontakt:

dr inż. Adrian GILL

pokój 408 BM

telefon 61 665-2017

email: adrian.gill@put.poznan.pl

 

 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej