Strona główna
Strona główna » Kierunki kształcenia » Lotnictwo i kosmonautyka
Lotnictwo i kosmonautykabelka

KIERUNEK LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

Studia zawodowe
Absolwent 3,5-letnich dziennych studiów zawodowych z tytułem inżyniera ma zapewnione, oprócz rzetelnej wiedzy w dziedzinach podstawowych, dobre przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej w wybranej dziedzinie. Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia inżynierskie na tym kierunku prowadzą do wykształcenia specjalistów dla nowoczesnego przemysłu lotniczego oraz innych gałęzi przemysłu, pracujących na rzecz lotnictwa i kosmonautyki. Kształcenie na tym kierunku uwzględnia potrzeby użytkowników statków powietrznych i obiektów kosmicznych w zakresie ich eksploatacji, mając na uwadze wymagania międzynarodowe dotyczące kwalifikacji personelu. Absolwenci, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności określone w przedmiotach podstawowych, kierunkowych oraz specjalnościowych są przygotowani do podjęcia twórczej pracy projektowo-konstrukcyjnej i naukowo--badawczej związanej z transportem, bezpieczeństwem i zarządzaniem lotnictwem, oraz budową i eksploatacją statków powietrznych i obiektów kosmicznych, zarówno w podmiotach krajowych jak i zagranicznych, zwłaszcza europejskich.

 
Absolwenci kierunku Lotnictwo i kosmonautyka (w zależności od specjalizacji) są zatrudniani, m.in. w: lotnictwie cywilnym i wojskowym, służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy, zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego, transporcie lotniczym.
 
Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich w nowoczesnych zakładach przemysłu lotniczego i użytkowników statków powietrznych, posiadają również umiejętności przenoszenia nowoczesnej technologii lotniczej do innych gałęzi przemysłu, a szczególnie tych, które realizują zadania dla lotnictwa i kosmonautyki.
 
Zdobyte kwalifikacje po kierunku Lotnictwo i kosmonautyka 
posiadanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych i obiektów kosmicznych (wiedza obejmuje nowoczesne technologie i środki informacyjne oraz wymagania międzynarodowych instytucji lotniczych), przygotowanie do wykonywania zadań inżynierskich w nowoczesnych zakładach przemysłu lotniczego i u użytkowników statków powietrznych, posiadanie umiejętności przenoszenia nowoczesnej technologii lotniczej do innych gałęzi przemysłu, a szczególnie tych, które realizują zadania dla lotnictwa i kosmonautyki, posługiwanie się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posiadanie wiedzy i umiejętności przygotowujących do podjęcia twórczej pracy projektowo-konstrukcyjnej, wdrożeniowej i naukowej, związanej z budową, eksploatacją i pilotowaniem statków powietrznych i obiektów kosmicznych.
 
do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej