Strona główna
Strona główna » Specjalności dyplomowania » Lotnictwo i kosmonautyka » Bezpieczeństwo i zarządzanie lotnictwem
Bezpieczeństwo i zarządzanie lotnictwembelka

Specjalność: Bezpieczeństwo i zarządzanie lotnictwem

 
Obecnie średnia długość podróży człowieka przekracza już kilkadziesiąt kilometrów w ciągu dnia. Powoduje to duże zapotrzebowanie na pracę systemów transportowych. Ważnym uwarunkowaniem powoływania i eksploatacji systemów transportu lotniczego, jak wielu innych systemów technicznych, jest obiektywna konieczność brania pod uwagę sześciu następujących wskaźników ich zdolności operacyjnej: 1) jakości działania (dostarczanie dobra lub usługi najlepiej jak to możliwe), 2) szybkości (krótki czas dostarczania dobra/usługi), 3) elastyczności (dostosowywanie do zmiennych wymagań), 4) kosztu (dostarczanie dobra/usługi możliwie najtaniej), 5) niezawodności (zapewnianie dobra/usługi zgodnie z oczekiwaniem) i 6) bezpieczeństwa (dostarczania dobra/usługi przy akceptowanym lub tolerowanym ryzyku generowanych zagrożeń). Do wszystkich aspektów związanych ze wskaźnikami zdolności operacyjnej systemów funkcjonujących w lotnictwie, poczyniono odwołania w programie studiowania na specjalności Bezpieczeństwo i zarządzanie lotnictwem w ramach kierunku Lotnictwo i kosmonautyka. 
 
Podstawowe zagadnienia związane ze specjalnością Bezpieczeństwo i zarządzanie lotnictwem Studenci opanowują w ramach następujących modułów programowych:
 • Systemy zarządzania kryzysowego
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Prawo lotnicze i organizacje w lotnictwie cywilnym
 • Środki transportu lotniczego
 • Budowa obiektów latających
 • Napędy statków powietrznych
 • Lotniska
 • Organizacja i zarządzanie ruchem lotniczym
 • Urządzenia symulacji lotu
 • Systemy zarządzania jakością
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem lotniczym
 • Niezawodność obiektów technicznych
 • Niezawodność człowieka w lotnictwie
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem
 • Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w lotnictwie
 • Ryzyko zawodowe w przedsiębiorstwach lotniczych
 • Zagrożenia terrorystyczne
 • Badania zdarzeń niepożądanych w lotnictwie
 • Zarządzanie hałasem w lotnictwie
 • Systemy bezpieczeństwa w lotnictwie
Warto zauważyć, że problemy zarządzania i bezpieczeństwa w różnych gałęziach transportu są bardzo często tej samej natury. Mogą więc być one formalizowane oraz rozwiązywane w ten sam sposób. Zatem po specjalności Bezpieczeństwo i zarządzanie lotnictwem Absolwent przygotowany jest do podejmowania zadań także w innych niż lotnictwo obszarach aktywności zawodowej.
 

 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej