Strona główna
Transport Lotniczybelka

Specjalność: Transport Lotniczy

Studia na specjalności Transport Lotniczy są przede wszystkim szansą rozwoju zainteresowań studentów w zakresie szeroko rozumianego lotnictwa. Dają studentom możliwość samodzielnego studiowania w jego wielu aspektach i dziedzinach. Począwszy od poszerzenia wiedzy z przedmiotów kierunkowych dotyczących konstrukcji różnego rodzajów statków powietrznych i ich napędów przez zagadnienia mechaniki lotu, aerodynamiki, ekologii, zarządzania przedsiębiorstwami lotniczymi i ich infrastrukturą, logistyki oraz innych, umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności z zagadnień przedmiotów specjalnościowych takich jak:

 • Organizacja i zarządzanie ruchem lotniczym
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem lotniczym
 • Napędy statków powietrznych
 • Niezawodność człowieka w lotnictwie
 • Urządzenia symulacji lotu
 • Systemy zarządzania jakością
 • Prawo lotnicze i organizacje w lotnictwie cywilnym
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem
 • Zasady funkcjonowania lotnisk
 • Logistyka w lotnictwie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w lotnictwie
 • Przewóz ładunków niebezpiecznych w lotnictwie
 • Metody wirtualnego modelowania i badania konstrukcji lotniczych
 • Ekologiczne aspekty transportu lotniczego
 • Bezzałogowe statki powietrzne

Studia w zakresie oferowanych studentom przedmiotów i zagadnień prowadzą do wykształcenia absolwenta o szerokich poglądach z dziedziny lotnictwa, będącego specjalistą w zakresie interesujących go zagadnień. Jednocześnie absolwenta posiadającego zdolność samorozwoju i dokształcania w aspekcie rozwiązywania problemów i zagadnień, które potencjalnie napotka w dziedzinach nowoczesnego transportu lotniczego oraz innych gałęziach przemysłu współpracujących i pracujących na rzecz lotnictwa.

Uzyskany przez studentów dyplom poparty wiedzą i doświadczeniem może być wykorzystany do uzyskania wielu uprawnień i licencji lotniczych. 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej