Strona główna
Gas Technology and Renewable Energybelka

Program kształcenia na tym profilu dyplomowania obejmuje gruntowne studia w zakresie teorii, podstaw konstrukcji oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń zasilanych paliwami gazowymi, a także technologii związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł. Szczegółowy zakres tematyczny profilu dyplomowania obejmuje:

przemysłowe technologie gazowe,
budowa sieci i instalacji gazowych,
budowa i eksploatacja turbin gazowych i tłokowych silników gazowych,
gazowe układy energetyczne,
konstrukcje urządzeń zasilanych paliwami gazowymi,
wykorzystanie i przetwarzanie biomasy na cele energetyczne,
energetyka wiatrowa i fotowoltaika,
wykorzystanie energii geotermalnej,
kierunki rozwoju polityki energetycznej,
 
Kluczowe elementy przyjętego pakietu klimatycznego, przedstawionego przez Komisję Europejską zakładają osiągnięcie w 2020 roku następujących celów: 
- redukcja o 20% emisji gazów cieplarnianych w stosunku do 1990r, 
- zwiększenie udziału energii odnawialnej o 15 % w finalnej konsumpcji energii, 
- zwiększenie efektywności energetycznej o 20%, w stosunku do prognoz na rok 2020, 
- zwiększenie udziału biopaliw w ogólnym zużyciu paliw pędnych do co najmniej 10%, 
oraz dalsze podnoszenie tychże udziałów do roku 2030. 
 
Wygórowane założenia pakietu klimatycznego generują konieczność implementacji wysokosprawnych oraz niskoemisyjnych systemów pozyskiwania energii w energetyce krajowej. Inwestycje w sektorze energetycznym zwiększają zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną oraz wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz zarządzającą dla rozbudowującego się obszaru energetyki odnawialnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Katedra Techniki Cieplnej utworzyła specjalność Technologie Gazowe i Energie Odnawialne (Gas Technology and Renewable Energy). Mając na uwadze dotychczasowe koncentrowanie się działań krajowej energetyki na węglu kamiennym, a w konsekwencji skupienie większości prac badawczych wokół technologii powiązanych z jego spalaniem,  realnym stał się problem braku zaplecza badawczo rozwojowego spełniającego potrzeby energetyki odnawialnej. Badania nad wykorzystaniem zarówno odnawialnych, jak i konwencjonalnych źródeł energii, zwiększają możliwości współpracy z renomowanymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Ze względu na globalny zasięg wykorzystania źródeł odnawialnych specjalność jest prowadzona w języku angielskim. Duże doświadczenie i ścisła współpraca zespołu Laboratorium Technologii Gazowych z jednostkami, zarówno naukowymi jak i przemysłowymi, stwarzają możliwość pozyskania także praktycznej wiedzy.  
 
W stosunku do tradycyjnych  metod prowadzenia dydaktyki na uczelni profil kształcenia poszerzono o następujące elementy:
- zajęcia laboratoryjne oraz wizyty studyjne poza uczelnią prowadzone przez specjalistów z przemysłu;
- szereg wykładów prowadzonych jest przez najlepszych specjalistów z kraju i zagranicy (Niemcy, Holandia) w zakresie odnawialnych źródeł energii;
- zdobywanie wiedzy w korelacji z obecnie prowadzoną przez UE polityką energetyczną;
- wyjazdy na studia zagraniczne oraz staże w wiodących ośrodkach badawczych oraz przemysłowych (Niemcy, Szwecja, Austria, Belgia, Holandia), 
- prace dyplomowe realizowane wspólnie z przemysłem. 
 
Wszystkie prowadzone rozwiązania zapewniają wyskoki standard nauczania dzięki któremu absolwenci specjalności Gas Technology and Renewable Energy mogą bez problemu podejmować pracę w sektorach energetyki konwencjonalnej i związanej z odnawialnymi źródłami energii.
 
 
do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej