Strona główna
Strona główna » Pomoc materialna » Aktualności » STYPENDIA 2018/19
STYPENDIA 2018/19belka

 

 

 

 

Do 5 kwietnia 2019 r. można odbierać decyzje dotyczące:

- stypendiów socjalnych

- stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych

- stypendiów rektora dla najlepszych studentów

 

Do 4 marca 2019 r. należy składać wnioski o pomoc materialną na sem. letni 2018/19.

 

Szanowni Państwo

 

Regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące stypendiów zostały opublikowane na stronie głównej Politechniki Poznańskiej.

  

Próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051 zł miesięcznie na osobę w rodzinie w roku akademickim 2018/2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2018/19r.

Kompletne wnioski o stypendium Marszałka Studenci składają w dziekanacie (pokój 222) w terminie

  do dnia 01 października 2018 r.

  - egzemplarz papierowy (wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem załącznikami) - wersję elektroniczną (wnioski bez załączników) należy przesłać na adres: beata.dworzynska@put.poznan.pl lub elzbieta.szymanska@put.poznan.pl

 

Zgodnie z regulaminem załączniki muszą być poukładane chronologicznie i ponumerowane. Wnioski zostaną zbiorczo przekazane do Działu Kształcenia i dalej do Urzędu Marszałkowskiego. Zwracamy uwagę na nowy regulamin i przesunięcie terminu składania wniosków. Regulamin, wzór wniosku oraz instrukcja wypełniania dostępne są pod linkiem: https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

 

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej