Strona główna
Strona główna » Studia doktoranckie
Studia doktoranckiebelka
WYDZIAŁ INŻYNIERII TRANSPORTU
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
OGŁASZA NABÓR
kandydatów na czteroletnie 
STUDIA DOKTORANCKIE
w dyscyplinie
BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN oraz TRANSPORT
Wymagane ukończone studia II stopnia (magisterskie).

DOKUMENTY:
 
- wniosek o przyjęcie na studia doktorankie, 
- zgoda osoby proponowanej na opiekuna naukowego, 
- oświadczenie kierownika jednostki, w której ma być realizowany doktorat,
- kwestionariusz osobowy, 
-życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, 
- zdjęcia: w wersji cyfrowej 236 x 295 pkt 300 dpi dla wydruku o wymiarach 20 x 25 mm (format JPG/TIF/BMP/PNG), 2 zdjęcia w formie papierowej
- odpis ukończenia studiów II stopnia (magisterskich)
 
 
 prosimy składać w DZIEKANACIE WYDZIAŁU MINŻYNIERII TRANSPORTU 
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 
przy ul. Piotrowo 3 pok.215 
(mgr inż. Katarzyna Wojciechowska) 
do 17 września 2018 r.
 
 
 

Rozmowa kwalifikacyjna - 25.09.2018.

 
Zobacz prezentację na temat studiów doktoranckich
 
Ulotka informacyjna

 
 
Dokumenty dla kandydatów:
 1. HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
 2. Uchwała Nr 144 - 2015.pdf
 3. Załącznik 0 - Warunki rekrutacji
 4. Załacznik 1 - WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA STUDIA DOKTORANCKIE.pdf
 5. Załacznik 1 - WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA STUDIA DOKTORANCKIE.xdoc
 6. Załacznik 2 - ZGODA NA OPIEKUNA NAUKOWEGO.pdf
 7. Załacznik 2 - ZGODA NA OPIEKUNA NAUKOWEGO.xdoc
 8. Załacznik 3 - OŚWIADCZENIE.pdf
 9. Załacznik 3 - OŚWIADCZENIE.xdoc
 10. Załącznik 4 - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.pdf
 11. Załącznik 4 - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.xdoc
Pliki .xdoc są spakowane w formacie WinRAR!
 

 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej