Strona główna
Strona główna » Organizacja studiów
Organizacja studiówbelka

Na Wydziale Inżynierii Transportu proces dydaktyczny prowadzony jest na trzech kierunkach studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Transport oraz Lotnictwo i Kosmonautyka.

Studia na wybranym kierunku trwają 7 semestrów dla studiów inżynierskich. Nauka trwa wspólnie do 5. semestru (z wyjątkiem Lotnictwa i Kosmonautyki, gdzie nauka w ramach specjalności rozpoczyna się od 3 semestru). Od 6. semestru nauka odbywa się na wybranej przez studenta specjalności. Studia I stopnia (inżynierskie) kończą się obroną pracy dyplomowej inżynierskiej. Studia II stopnia (magisterskie) trwają 3 semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej magisterskiej. Absolwenci uzyskują tytuły zawodowe magistra inżyniera lub inżyniera określonego kierunku i specjalności.

Wydział prowadzi również studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) trwające 3,5 roku, a także niestacjonarne II stopnia (magisterskie) trwające 1,5 roku. Po ukończeniu studiów magisterskich istnieje możliwość podjęcia nauki na 4-letnich dziennych studiach doktoranckich, które obejmują zagadnienia budowy i eksploatacji maszyn oraz transportu.

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej