Strona główna
Aktualnościbelka
Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego
19.09.2013 | Czwartek

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są również na stronie www.umww.pl w zakładce Urząd/Departamenty/Departament Edukacji i Nauki/Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego
(http://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_jednorazowe-stypendium-naukowe).

Do składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student” uprawnieni są rektorzy, dlatego proszę o przesłanie kompletu wniosków z wydziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2013 r. do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich.
 

--
Dobrochna Banaszkiewicz
Politechnika Poznańska
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, pok. 306
60-965 Poznań
tel.: +48 61 665 3640
faks: +48 61 665 3750
e-mail: Dzial.Ksztalcenia@put.poznan.pl
www.put.poznan.pl
 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej