Strona główna
Aktualnościbelka
Konkurs dla studentów dotyczący gerontologii
08.10.2013 | Wtorek

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję,
że Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
w partnerstwie z Akademią Trzeciego Wieku,

mając na względzie budowanie wolontariatu gotowego na pomoc seniorom i ich najbliższym oraz pragnąc łamać stereotypy dotyczące starzenia się i starości

ogłosił dla studentów uczelni Publicznych i Niepublicznych konkurs pn. Opieka - Sztuką; Sztuka - Terapią"

realizowany jako część projektu pod tym samym tytułem a dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 10 laureatów najciekawszych prac - prezentacji ppt. dotyczących innowacyjnego i niestereotypowego ujęcia problematyki opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi lub tematyki wspierania opiekunów i rodzin tych osób zostanie nagrodzonych 30 godzinnym bezpłatnym szkoleniem "Asystent/opiekun osoby starszej i niesamodzielnej" potwierdzonym certyfikatem. Szkolenie będzie realizowane w WSNHiD w Poznaniu w listopadzie br. w godzinach popołudniowych. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o upowszechnienie tej informacji wśród studentów Państwa Uczelni.

Jesteśmy przekonany, że udział w konkursie przyczyni się nie tylko do promowania problematyki gerontologicznej wśród młodego pokolenia, lecz także - zwłaszcza dla laureatów, może dać dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, niezbędne na zmieniającym się rynku pracy i usług.

bliższe informacje na stronie uczelni partnerskiej projektu: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
 

w imieniu naszego zespołu
z poważaniem

dr Andrzej Stogowski
Przewodniczący
Poznańskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej