Strona główna
Strona główna » Współpraca z zagranicą
Współpraca z zagranicąbelka

Informacja o współpracy z zagranicą

1. Spotkanie grupy roboczej projektu unijnego Gas On

W dniach od 17 i 18 października br. odbyło się na Wydziale spotkanie grupy roboczej (WP 5) realizującej badania w ramach projektu unijnego Gas On (projekt nr 652816, Gas-Only Internal Combustion Engines). W spotkaniu uczestniczyło 20 osób, w tym przedstawiciele firm: Volkswagen (koordynator grupy), Continental Automotive GmbH, Eidgenossische Technische Hochschule Zurich, Eidgenossische Materialprufungs- und Forschungsanstalt (EMPA), Ricardo UK Limited oraz Politechniki Poznańskiej (Instytut Silników Spalinowych i Transportu). Bezpośrednim organizatorem seminarium był zespół wykonawców badań nad silnikiem zasilanym gazem ziemnym (CNG) z Zakładu Silników Spalinowych,  kierowany przez prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wisłockiego. W ramach spotkania odbyło się 8-godzinne seminarium, w czasie którego omawiano wyniki badań prowadzonych w poszczególnych jednostkach na potrzeby projektu oraz dyskutowano nad kierunkami i zakresem kolejnych prac.

W czasie pobytu na Wydziale goście mieli okazję zwiedzić Centrum Wykładowe Politechniki oraz Laboratorium Silników Spalinowych, w którym zapoznali się z wyposażeniem badawczo-pomiarowym, kierunkami najciekawszych prac prowadzonych w zakresie napędu pojazdów, a także aktywnie uczestniczyli w pokazie symulatora lotniczego oraz symulatora samochodowego. Wizyta ta spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników oraz  wzbudziła ich bardzo pozytywne opinie, zarówno w odniesieniu do posiadanego wyposażenia i zakresu prowadzonych badań, jak i wspaniałej architektury Centrum Wykładowego.

 

(Oprac. KW)

 

2. Udział w seminarium na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie

W listopadzie 2015 roku prof. dr hab. inż. Michał Ciałkowski brał udział z referatem w seminarium poświęconym zagadnieniom odwrotnym, które odbyło się na Uniwersytecie im. M. Łomonosowa w Moskwie.

 

3. Współpraca Katedry Techniki Cieplnej z uczelniami w Berlinie i w Bostonie

W dniu 13 czerwca 2016 r. w Katedrze Techniki Cieplnej odbyło się spotkanie Prof. Krzysztofa Kempy (Boston College) i Prof. Michaela Giersiga (FU Berlin, Helmholtz-Zentrum Berlin) dotyczące zastosowania nanotechnologii w lotnictwie i w wymianie ciepła. Efektem prowadzonej współpracy naukowej z tymi ośrodkami będą wspólne publikacje, których tematykę i zakres omawiano na spotkaniu. W ramach tej współpracy odbył się miesięczny pobyt w Nano-Lab w Bostonie trojga pracowników Katedry w osobach: dr inż. Agnieszka Wróblewska, dr inż. Rafał Urbaniak i dr inż. Robert Kłosowiak.

 

4. Wizyta przedstawiciela Uniwersytety Technicznego w Dreznie

 

W dniach 16 i 17 czerwca przebywał na zaproszenie Katedry Techniki Cieplnej Prof. Uwe Gampe, kierownik Katedry Turbin Gazowych i Parowych TU Dresden. Celem pobytu było zapoznanie się z działalnością KTC i omówienie dalszej współpracy. Prof. Gampe spotkał się również z rektorem, co pozwoliło na omówienie możliwości podpisania umowy o współpracy pomiędzy PP a TU Dresden. W ostatnich 24 latach Prof. Ciałkowski przebywał w Dreźnie 18 miesięcy w ramach stypendium Humboldta. Efektem tej współpracy były pobyty pracowników Katedry w Dreźnie w osobach: dr Ł. Semkło (czterokrotnie) i mgr inż. Bartosz Ziegler. W ramach programu Erasmus 3 osoby z Katedry pojadą do Drezna w sierpniu br.

 

- 20 i 22.14.2015 -  

Otwarte Seminaria Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu 

 

- 28.10.2015 -  

Szkolenie z pojazdów elektrycznych w Berlinie w „Innung des Kfz – Gewerbes Berlin”

 

- 10.10.2015 - 

Kai Nagel – zaproszenie ZST

Wymiana kadry ZST TUB w ramach DAAD

 

- 04.02.2015 - 

Wizyta francuskich studentów

 

- 26.02.2015 - 

Kolokwium habilitacyjne dr inż. R. Vanhaelsta
 
Goście z uczelni niemieckich

 

- 11.04.2015 - 
wizyta i cykl wykładów prof. Volkera Schindlera 
z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie

  

- 13.05.2015 - 

Rada Partnerska

 

 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej