Strona główna
Aktualnościbelka
Stypendium Naukowe im. Anny Pasek
08.11.2013 | Piątek

Stypendium Naukowe im. Anny Pasek ma na celu wspieranie rozwoju młodych i ambitnych naukowców (do 30/32 r.ż.), wyróżniających się na płaszczyźnie badawczej: zaangażowaniem i efektami pracy. Adresatami stypendium są doktoranci polskich instytucji naukowych (w tym doktoranci w trudnej sytuacji materialnej), podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a wyniki ich badań mają charakter praktyczny.

Termin składania wniosków upływa 15 listopada br.

Szczegóły dotyczące stypendium, a także zasad przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu znajdują się na stronie Fundacji  im. Anny Pasek, a także w załączonym pliku.

Stypendium objęte jest honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Firmy ESRI Polska.
 

Z wyrazami szacunku

Adrian Zelga

Fundacja im. Anny Pasek
e: a.zelga@annapasek.org
t: (032) 761 53 80
f. (032) 761 53 77

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej