Strona główna
Strona główna » Specjalności dyplomowania » Transport » Inżynieria transportu rurociągowego
Inżynieria transportu rurociągowegobelka

Profil dyplomowania Inżynieria Transportu Rurociągowego oferuje ogólną wiedzę: matematyczno-fizyczną, informatyczną i inżynierską dla inżyniera mechanika w zakresie potrzebnym dla transportowca. Absolwent tego profilu dyplomowania przygotowany jest do pracy w pracowniach projektowych i do eksploatacji maszyn i systemów rurociągowych.

Specjalistyczna wiedza dotyczy racjonalnego projektowania i eksploatacji transportowych systemów rurociągowych, transportu bliskiego i dalekiego  różnych gazów i cieczy: powietrza, wody, pary wodnej i gorącej wody, ale także gazów specjalnych np. gazu ziemnego i gazów technologicznych. Poznana wiedza obejmuje także transport materiałów rozdrobnionych np. pyłów, trocin, zrębków drewnianych, zgranulowanych surowców chemicznych oraz instalacji wentylacyjnych i odciągowych itp.

Transport rurociągowy jest specyficzną formą celowego użytkowania energii w czasie eksploatacji. W systemach rurociągowych  energią motoryczną jest energia potencjalna przekazywana przez sprężarki, dmuchawy, wentylatory i pompy napędzane różnymi silnikami: elektrycznymi, tłokowymi spalinowymi i turbinami gazowymi. Konieczne jest dlatego poznanie ich budowy oraz podstaw racjonalnej i ekonomicznej eksploatacji. Ten profil dyplomowania wiąże się ściśle z ekologią, ekonomiką i bezpieczeństwem użytkowania. Zdobyta wiedza i umiejętności będą atutem do znalezienia odpowiedniego miejsca pracy zawodowej i dalszego doskonalenia zawodowego.

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej