Strona główna
Aktualnościbelka
Wizyta francuskich studentów
30.01.2015 | Piątek

W dniu 28 stycznia 2015 r. na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej gościła 10-osobowa grupa techników i inżynierów z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdów, działających w ramach ANFA (Services des Relations Internationales) - francuskiego stowarzyszenia dla edukacji i praktyki w sektorze eksploatacji i napraw pojazdów silnikowych. Opiekunami grupy byli Andreas Gabriel, odpowiedzialny za współpracę międzynarodową w stowarzyszeniu ANFA oraz Maryline Clerge, kierownik kursu inżynierskiego w Ecole Nationale Des Professions De L’Automobile.

Ze strony wydziału w spotkaniu uczestniczyli: prodziekan ds. rozwoju i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki, kierownik Zakładu Pojazdów Samochodowych i Transportu Drogowego – prof. dr hab. inż. Marian Jósko i dr hab. Grzegorz Ślaski, a także dr Jerzy Kupiec.

 

W ramach pobytu goście zapoznali się z najważniejszymi kierunkami nauczania i badań prowadzonych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych wydziału oraz zwiedzili laboratorium pojazdów samochodowych i laboratorium silników spalinowych. W trakcie wizyty wyrażone zostało obustronne zainteresowanie podjęciem współpracy w zakresie specjalistycznych szkoleń.

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej