Strona główna
Aktualnościbelka
Współpracy z Ukrainą
04.02.2015 | Środa

             W styczniu br. podjęto rozmowy w sprawie nawiązania współpracy w zakresie Programu Wyszehradzkiego z Uniwersytetem Sumy na Ukrainie; we współpracy przewiduje się również udział Politechniki w Turynie.

Na wydział wpłynęła również propozycja udziału w Programie Międzynarodowym Erasmus+ wspólnie z czterema jednostkami uczelnianymi (Grecja, Niemcy, Anglia, Polska) oraz sześcioma instytucjami naukowo-uczelnianymi z Ukrainy. Projekt przewiduje wymianę wiedzy oraz doświadczeń w zakresie kształcenia, badań i innowacji w obszarze energii odnawialnej, szczególnie biopaliw w zastosowaniu do transportu samochodowego i gospodarstw domowych w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy środkowo-wschodniej i ochrony środowiska. Motywem podjęcia projektu jest chęć zwiększenia innowacyjności gospodarek państw uczestniczących w projekcie przez poprawę kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz zwiększenia potencjału badawczo-innowacyjnego, a także zwiększenie spójności systemów edukacyjnych, badawczych i innowacyjnych w kształceniu ustawicznym na terenie całej Europy.

W obu przypadkach wydział podejmuje dalsze rozmowy w procesie przygotowania wniosku o finansowanie.

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej