Strona główna
Aktualnościbelka
Kolokwium habilitacyjne dr. inż. Robina Vanhaelst
26.02.2015 | Czwartek

             W dniu 24 lutego br. na wydziale odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. inż. Robina Vanhaelst z Ostfalia High School for Applied Sciences z Wolfenbüttell/Wolfsburg (Niemcy).

Był to sto ósmy przewód habilitacyjny na wydziale zakończony powodzeniem, a jednocześnie pierwszy odnoszący się do pracownika uczelni zagranicznej. W przewodzie uczestniczyli w charakterze recenzentów powołanych przez Radę Wydziału: prof. dr Friedrich Dinkelacker z Uniwersytetu Leibnitza w Hannoverze, z Instytutu Technicznego Spalania, i prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz, członek Rady Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu, oraz wskazanych przez Centralną Komisję ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego: prof. dr hab. inż. Sławomir Luft z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego z Radomia i prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk z Politechniki Warszawskiej, z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

            Przeprowadzona procedura habilitacyjna jest kolejnym elementem ponad 25-letniej współpracy naszego wydziału ze wspomnianą uczelnią, której jednym z głównych inicjatorów był prof. dr inż. Gerart Rinne. Prof. Rinne uczestniczył w kolokwium habilitacyjnym w charakterze gościa. W takim samym charakterze uczestniczył w nim również mgr inż. Michael Willmann, który był uczestnikiem wspomnianej współpracy od 1996 roku. Po zakończeniu kolokwium dr hab. inż. Robinowi Vanhaelst prodziekan wydziału prowadzący kolokwium prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki wręczył odpowiedni dyplom (foto).

 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej