Strona główna
Aktualnościbelka
Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju - V edycja
17.03.2015 | Wtorek

 Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że w II połowie marca 2015 ruszy rekrutacja do V edycji Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju. Będę ogromnie zobowiązana za pomoc w rozpowszechnieniu tej informacji wśród studentów.

Czym jest Akademia Menedżera?

Akademia Menedżera Zrównoważonego Rozwoju to pięć dni intensywnego treningu menedżerskiego, warsztatów szkoleniowych i spotkań organizowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Głównym celem Akademii jest zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i ekonomicznego studentów w Polsce oraz wyszkolenie przyszłych menedżerów, którzy poprzez swoją przyszłą pracę zawodową będą wcielać w życie ideę zrównoważonego rozwoju.

Czworo uczestników Akademii, którzy w ramach warsztatów opracują najlepszy pomysł na projekt i fiszkę projektową, otrzymają możliwość odbycia miesięcznego płatnego stażu w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub w jednej z regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

Czwarta edycja Akademii odbędzie się w lipcu 2015 r. i weźmie w niej udział 24 uczestników, którzy pozytywnie przejdą dwa etapy rekrutacji.

Zajęcia w ramach Akademii będą odbywać się w Warszawie i okolicach. Organizator zapewni uczestnikom wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe i ubezpieczenie. Uczestnicy będą musieli jedynie na własny koszt dotrzeć do miejsca zakwaterowania pierwszego dnia.

Szczegółowy program Akademii zostanie przekazany zakwalifikowanym uczestnikom po zakończonym procesie rekrutacyjnym.

Rekrutacja

Proces rekrutacyjny będzie przebiegał dwuetapowo. W I etapie zostaną  zweryfikowane zgłoszenia pod kątem spełniania kryteriów zawartych w Regulaminie. Następnie 50 wybranych uczestników, których zgłoszenia otrzymają najwyższe oceny, zostanie zaproszonych do II etapu. W tym etapie uczestnicy zostaną poproszeni o przygotowanie pracy w formie rozprawki.

Kto może aplikować?

Do udziału w Akademii będą mogli zgłaszać się studenci wszystkich kierunków  uczelni państwowych i prywatnych, studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, którzy w momencie trwania Akademii nie
ukończyli 26 roku życia. Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny i wysyłać go we
wskazanym terminie na adres 
akademia@gdos.gov.pl .

Więcej informacji
znajdą Państwo na stronie internetowej
www.gdos.gov.pl i www.poczujnature.pl

Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych.

W razie dodatkowych
pytań proszę o kontakt.

Z poważaniem,

Joanna Terlecka
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Wydział ds. Projektów i Krajowej Sieci "Partnerstwo: Środowisko
dla Rozwoju"

 

Departament Informacji o Środowisku
ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa 

tel.: +48 (22) 860 60 37

fax: +48 (22) 860 60 50

e-mail: joanna.terlecka@gdos.gov.pl

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej