Strona główna
Aktualnościbelka
Drugie Posiedzenie Rady Partnerskiej
13.05.2015 | Środa

     W dniu 6 maja br. o godz. 14 w Sali obrad wydziału odbyło się drugie posiedzenie Rady Partnerskiej Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu, która została powołana w dniu 28 stycznia 2014 r. Wśród zaproszonych członków Rady obecni byli przedstawiciele m.in. Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, Solaris Bus&Coach, Fabryki Maszyn Spożywczych „SPOMASZ”, Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej (PKS). Ze strony wydziału uczestniczyli: dziekan wydziału, prodziekani oraz kierownicy poszczególnych jednostek. W spotkaniu wziął udział także JM Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski.

   Spotkanie odbyło się zgodnie z wcześniej przewidzianym programem. Po przywitaniu uczestników nastąpił wybór prezydium Rady. Przewodniczącym został pan Wojciech Tulibacki – prezes MPK w Poznaniu. Następnie członkowie rady podjęli dyskusję na temat umiejętności i kompetencji absolwentów pożądanych przez pracodawców oraz mocnych i słabych stron wydziału w kształtowaniu inżynierów.

    W trakcie posiedzenia wyrażone zostało obustronne zainteresowanie uruchomieniem cyklu wykładów oraz prezentacji firm i jednostek współpracujących z wydziałem. Spotkanie zakończyło się wolnymi głosami wnioskami.

 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej