Strona główna
Aktualnościbelka
Konferencja Naukowo-Techniczna „Nauka dla Obronności”
14.07.2015 | Wtorek

   W dniach 29-30.06.2015 w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna „Nauka dla Obronności”.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli:

·         Wiceprezes Rady Ministrów Minister Obrony Narodowej  Tomasz SIEMONIAK

·         Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria WASIAK

·         Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA

·         Rektor Politechniki Poznańskiej Tomasz ŁODYGOWSKI

Celem organizowanej Konferencji było zaprezentowanie aktualnych możliwości zastosowania nowoczesnej myśli technicznej, powstającej w jednostkach naukowych w służbie bezpieczeństwa narodowego. Zdaniem JMR prof. Łodygowskiego gromadząc w jednym miejscu zespoły, których doświadczenie i aktualne osiągnięcia przekonują, że potrafimy w kraju zaproponować rozwiązania innowacyjne, konkurencyjne z rozwiązaniami światowymi, pobudzając jednocześnie środowisko naukowe i przemysłowe do ściślejszej współpracy.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był JMR Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI, członkami zaś przedstawiciele Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu: dr inż. Benedykt Sasim, dr hab. inż. Jacek Pielecha prof. PP, dr hab. inż. Jarosław Markowski, dr inż. Rafał Urbaniak, dr inż. Agnieszka Wróblewska, mgr inż. Marta Galant oraz mgr inż. Anita Linka.

Podczas obrad zaprezentowano możliwości Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu w aspekcie obronności kraju. Jako pierwszy przemawiał dziekan – prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski, następnie o możliwościach Katedry Techniki Cieplnej mówił jej kierownik – prof. dr hab. inż. Michał Ciałkowski. Kolejno zaprezentowano możliwości Instytutów: w imieniu Instytutu Silników Spalinowych i Transportu przemawiał jego dyrektor prof. dr hab. Jerzy Merkisz, w imieniu Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych – dyrektor prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki.

 

Uczestnicy konferencji przed Centrum Wykładowym, po zakończonych pokazach lotniczych

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej