Strona główna
Aktualnościbelka
POZ-MAR 2015
14.07.2015 | Wtorek

   

 W dniach 2 - 3 lipca 2015 r. odbyła się Pierwsza Wspólna Konferencja Doktorancka POZ-MAR zorganizowana przez Wydział Maszyn Roboczych i Transportu we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Uniwersytetu Technicznego w Mariborze (Słowenia). Konferencja stanowiła forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy doktorantami obu tych wydziałów.

 

Główne obszaru zainteresowania obejmowały:

 • mechanikę i budowę maszyn,
 • inżynierię tyransportu,
 • logistykę transportu,
 • technikę cieplną,
 • pojazdy samochodowe i maszyny robocze,
 • silniki spalinowe,
 • mechatronikę,
 • inżynierię przemysłową.

 

Podczas 2 dni konferencji odbyły się 4 sesje plenarne, na których przedstawiono 22 referaty. Niektóre z nich wywołały żywą merytoryczną dyskusję. Kilka pierwszych referatów zostało już opublikowanych w wydawanym na naszym wydziale czasopiśmie Journal of Mechanical and Transport Engineering of PUT, w numerze vol. 67, No.2, 2015. Inne wybrane referaty będą opublikowane w kolejnych numerach tego czasopisma.

Oprócz sesji naukowych program konferencji obejmował również wizyty w laboratoriach wydziałowych, zwiedzanie browaru oraz 2 spotkania wieczorne. Goście z uniwersytetu w Mariborze mieli okazję do zwiedzenia naszego osiedla uczelnianego oraz do obejrzenia Starego Miasta i centrum Poznania.

Konferencja została zorganizowana przez kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale – prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kłosa, a komitetowi organizacyjnemu przewodziła mgr inż. Marta Galant. Sesje naukowe prowadzili prof. nzw. dr hab. inż.   Marian Jósko, dr hab. inż. Miłosław Kozak oraz dr hab. inż. Grzegorz Ślaski.

Następna konferencja planowana jest w 2016 r. w Mariborze.

 

 

Uczestnicy konferencji POZ-MAR 2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On 2nd-3rd July 2015, Faculty of Machines and Transport  (FMT), Poznan University of Technology (PUT), in cooperation with the Faculty of Mechanical Engineering (FME), University of Maribor, organized the 1st Joint PhD Students Conference Poznan - Maribor  „POZ-MAR”. The Conference was a forum for exchange of experiences between PhD students from both of faculties.

 

Main fields of interests included:

 • mechanical engineering,
 • transport engineering,
 • logistics,
 • thermal engineering,
 • motor vehicles and machines,
 • internal combustion engines,
 • mechatronics,
 • industrial engineering.

 

During to 2 days of conference there were 4 sessions with 22 presentations. Some of presentations caused lively discussion. First few papers were already published in Journal of Mechanical and Transport Engineering of PUT (vol. 67, No.2, 2015) and next papers will be published soon.

Aside from sessions, the program of the conference also included a tour through the  Poznan University of Technology laboratories, a brewery tour and two evening events. Our guests from FME Maribor had a chance to see our campus and visit the beautiful city center of Poznań.  

Conference was organized thanks to Head of Doctoral Studies in our Faculty Prof. Zbigniew Kłos. Organizational Committee (chairperson – Marta Galant, M.Sc.) wishes to express gratitude to the faculty authorities for their support. Thanks are also directed at the session chairmen: Prof. Zbigniew Kłos, Ass. Prof. Marian Jósko, Ass. Prof.  Miłosław Kozak and Ass. Prof.  Grzegorz Ślaski.

 

 

The next conference is planned to take place in 2016 in Maribor.  

 

Participants of the conference POZ-MAR 2015

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej