Strona główna
Aktualnościbelka
Stypendium Ministra
29.07.2015 | Środa

 

Stypendium Ministra

za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów

na rok akademicki 2015/16

 

Informujemy, że ukazały się nowe wytyczne w  sprawie  stypendiów ministra  za wybitne osiągnięcia  dla studentów  i doktoratów. Informacje na temat   składania wniosków  na rok akademicki 2015/2016  znajdują się na stronie   Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego: 

 

Studenci:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na - temat-stypendiow- ministra-za-wybitne-osiagniecia - dla-studentow-na-rok-akademicki-2015-2016.html

 

Doktoranci:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-  temat-stypendiow- ministra-za-wybitne-osiagniecia-  dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2015-2016.html

 

Czytelnie wypełnione wnioski o stypendia ministra   muszą zostać złożone w Dziekanacie  do 25 września   2015 r. (piątek).  Student/Doktorant przedstawia   również oświadczenie  o wyrażeniu zgody na   zamieszczenie imienia i nazwiska (w przypadku  przyznania   stypendium) na stronie internetowej  urzędu obsługującego  ministra, który przyznał stypendium

 

Rektor przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie   zaopiniowane wnioski.Wzory wniosków  w formie elektronicznej można pobrać ze strony Ministerstwa, dostępne są na końcu  informacji pod wyżej  wymienionymi linkami. 

  

OŚWIADCZENIE <Do pobrania>

 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej