Strona główna
Aktualnościbelka
Informacja o międzynarodowym spotkaniu dotyczącym projektu edukacyjnego Learning e-Mobilty Plus
28.10.2015 | Środa

 

Informacja o międzynarodowym spotkaniu dotyczącym projektu edukacyjnego  Learning e-Mobilty Plus

 

W dniach 21-23.09.2015r. w Poznaniu odbyło się spotkanie partnerów projektu Learning e-Mobility Plus, który realizowany jest przez Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej w międzynarodowym zespole w ramach Programu Unijnego Erasmus +.

Stronę polską reprezentowały poza IMRiPS również Wielkopolska Izba Rzemieślnicza oraz Zespół Szkół Samochodowych im inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu.  

W projekcie uczestniczą także organizacje z Woch: Confartigianato Vicenza, Eurocultura mobilita´ internationale, Pia Sociatá San Gaetano, oraz z Niemiec: Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Berlin, Hochschule  für Technik und Wirtschaft Berlin i BGZ Berlin Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH, który kieruje pracami projektowymi.

Projekt jest realizowany od września 2014 do sierpnia 2016r. i ma na celu:

-        rozpowszechnienie tematyki dotyczącej elektro mobilności;

-        wymianę doświadczeń i przepływ wiedzy pomiędzy szkolnictwem zawodowym, placówkami naukowymi, oraz przedsiębiorcami branży motoryzacyjnej;

-        wzmocnienie międzynarodowej współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi, wyższymi uczelniami i przedsiębiorcami zrzeszonymi w organizacjach rzemieślniczych.

Natomiast rezultatami projektu będzie opracowanie materiałów szkoleniowych i zbudowanie modeli, które umożliwią prowadzenie dla uczniów szkół zawodowych i studentów wyższych uczelni we wszystkich krajach zajęć dydaktycznych uwzględniających aktualne osiągnięcia technologiczne w zakresie elektromobilności.

Podczas spotkania w Poznaniu podsumowano dotychczasowe rezultaty projektu, omówiono zaawansowanie budowy modeli u poszczególnych partnerów wraz z dokumentacją oraz ustalono kolejne działania.

Podczas wizyty na Politechnice Poznańskiej uczestnicy spotkania poza częścią merytoryczną mieli okazję zwiedzić laboratoria Zakładu Pojazdów Samochodowych i Transportu Drogowego oraz Silników Spalinowych w zakresie napędów pojazdów elektrycznych. Zapoznano uczestników z nowymi salami wykładowymi centrum wykładowego przy ulicy Piotrowo oraz nowoczesnej biblioteki i czytelni. W godzinach popołudniowych wszyscy zainteresowani odbyli wycieczkę z przewodnikiem po zabytkowej części Poznania.

Kilka dni po spotkaniu, w ramach Nocy Naukowców, projekt i budowany model były prezentowane także dla osób uczestniczących w tym popularnym wydarzeniu.

 

 

dr inż. Jerzy Kupiec, dr hab. inż. Grzegorz Ślaski

 

Noc Naukowców  - prezentacja budowanego samochodu elektrycznego

 

Noc Naukowców  - prezentacja Toyotu Auris Hybrid

 

Uczestnicy projektu podczas spotkania na Politechnice Poznańskiej

 

Uczestnicy projektu przed budynkiem Zespołu Szkół Samochodowych

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej