Strona główna
Aktualnościbelka
Kolokwium habilitacyjne dr inż. Michała Śledzińskiego
28.10.2015 | Środa

 

 W dniu 20 października 2015 br. na wydziale odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Michała  Śledzińskiego. Był to wypromowany sto osiemnasty doktor habilitowany na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu. Rozprawa habilitacyjna pt.: „Badania układu człowiek - narzędzie udarowe – podłoże”, jak również całokształt dorobku uzyskany w trakcie wieloletnich badań był wystarczający do nadania dr inż. Michałowi Śledzińskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn. W przewodzie uczestniczyli w charakterze recenzentów: prof. dr hab. inż. Krzysztof Marchelek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. inż. Bolesław Karwat (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński (Politechnika Koszalińska). Po zakończeniu kolokwium dr inż. Michała Śledzińskiego Dziekan wydziału prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski prowadzący kolokwium wręczył odpowiednie zaświadczenie.

 

 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej