Strona główna
Aktualnościbelka
Usługi biblioteczno-informacyjne obowiązkowy kurs online dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
13.11.2015 | Piątek

 

Usługi biblioteczno-informacyjne obowiązkowy kurs online
dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

1. Kurs jest dostępny na uczelnianej platformie moodle pod adresem: www.moodle.put.poznan.pl lub poprzez stronę Biblioteki PP: http://library.put.poznan.pl/pl/6_05_I .

2. Przed pierwszym wejściem należy zalogować się na swoje konto studenckie do ekonto 2.0 (wersja BETA).

3. Należy zapoznać się z kursem.

4. W podanym terminie tj. 25.01.2016 - 17.02.2016 należy podejść do rozwiązania testu zaliczeniowego . Studenci losują kolejno 5 pytań.

5. Aby zaliczyć należy mieć co najmniej 3 poprawne odpowiedzi.Na rozwiązanie testu są 4 minuty.

6. Jeśli za pierwszym razem nie uda się osiągnąć wymaganej liczby punktów można podejść drugi raz po pół godzinie. Są dwie próby. Liczy się najwyższa ocena.

7. Aby móc otworzyć test zaliczeniowy konieczne jest ukończenie kursu. Oznacza to, że każdy z punktów w kursie musi być przeczytany.

8. Po rozwiązaniu testu wynik podawany jest automatycznie.

 

9. Studenci z indeksami elektronicznymi zostaną powiadomieni o wpisie poprzez system e-proto. 

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej