Strona główna
Aktualnościbelka
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego
26.11.2015 | Czwartek

Pracownicy WMRiT wykonawcami Planu Zrównowa­żo­nego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego

 

Na zlecenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego zespół ekspertów WMRiT, uczestniczył w realizacji projektu naukowo-badawczego pn. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbioro­wego Województwa Wielkopolskiego, w skrócie nazywany PTWW. Zespół ekspercki stanowili głównie pracownicy Zakładu Systemów Transportowych (ZST) oraz Zakładu Pojazdów Szynowych (ZPS) pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wiesława Zwierzyckiego, Dyrektora IMRiPS, a rolę koordynatora prac pełnił dr hab. inż. Piotr Sawicki (ZST). Projekt powstał przy współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz firmą Imagine Advertising z Gdyni, przy czym Wydział był liderem tego konsorcjum.

PTWW jest to dokumentem planistycznym określającym kluczowe cele i kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego, w perspektywie do roku 2025. 26 października 2015 roku PTWW został jednomyślnie uchwa­lony przez Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, stając się jednocześnie aktem prawa miejscowego.

W trakcie realizacji prac nad planem transportowym, zrealizowano 5 kluczowych zadań, polegających głównie na: inwentaryzacji istniejącego stanu wiedzy, realizacji badań w gospodarstwach domowych, realizacji badań na sieci transportowej, opracowaniu modelu ruchu dla stanu istniejącego i prognozowanego oraz opracowaniu docelowych rozwiązań organizacyjnych. Więcej o Planie Transportowym, a w szczególności jego pełna treść znajduje się na stronie internetowej projektu, pod adresem: http://www.plantww.pl

 

Plan spotkał się z dobrym przyjęciem ekspertów, co zostało potwierdzone na licznych konfe­rencjach branżowych, w tym: Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka w Warszawie, czy konferencja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK) w Rosnówku. Uzyskane efekty mają również szerszy charakter, a w szczególności: realizacja rozprawy doktorskiej mgr inż. Macieja Bieńczaka (ZST) pt. Planowanie zrównoważonego rozwoju transportu w obszarach jednostek terytorialnych oraz serie wykładów zapraszanych wygłoszonych na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie przez dr inż. Macieja Bieńczaka oraz dr inż. Szymona Fierka.

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej