Strona główna
Aktualnościbelka
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ BRAGER
18.12.2015 | Piątek

 

                Dnia 1 grudnia w 2015 roku w Poznaniu zostało zawarte porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy firmą BRAGER Sp. z o.o. reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu pana Bartosza Piórka, a Wydziałem Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej reprezentowanym przez Dziekana Wydziału prof. dr hab. inż. Franciszka Tomaszewskiego. Ze strony Uczelni ustalono Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z firmą BRAGER w osobie dr hab. inż. Jarosława Bartoszewicza, prof. nadzw.

Celem zawartego porozumienia jest deklaracja  współpracy Stron w zakresie wspólnego prowadzenia badań przez pracowników obu stron, stałego współdziałania w zakresie prowadzonych prac projektowych, produkcyjnych oraz badawczych oraz tworzenia i realizacji wspólnych tematów rozwojowych. Strony w ramach zawartego porozumienia ustaliły również możliwość udostępnienia i wykorzystywania posiadanego zaplecza badawczego i produkcyjnego na bazie posiadanego sprzętu oraz wiedzy w celu realizacji wspólnie podjętych przedsięwzięć. Zadeklarowano także wzajemną promocję przy organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, prezentacji i wystaw, w tym ich wspólnej organizacji, szczególnie w zakresie nowych rozwiązań technicznych oraz powstałych wyrobów.

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej