Strona główna
Aktualnościbelka
Studia niestacjonarne - semestr 2 -Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu „Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną I”
25.02.2016 | Czwartek

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu „Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną I” – studia niestacjonarne, studenci I roku, semestr II na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz Transport. Informacje dotyczącego pierwszego ćwiczenia „Struktura stali w stanie dostawy – wykres Fe-Fe3C” są dostępne w gablotce obok sali 034 w CMBiN.

Na zajęciach zostanie sprawdzone przygotowania studenta (zagadnienia w „Wymaganiach wstępnych” w instrukcji). Instrukcje do ćwiczeń można pobrać ze strony internetowej prowadzącego: 

http://www.fwmt.put.poznan.pl/wykladowca,instytut_imrips,p_okoniewicz,1472,materialy_dla_studentow_studiow_niestacjonarnych.htm

Zajęcia są w sali 034 w Centrum Mechatroniki, Biotechnologii i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej.

 

Prowadzący ćwiczenie: mgr inż. Piotr Okoniewicz  

 
do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej