Strona główna
Aktualnościbelka
Zaproszenie na wykłady otwarte firmy Logintrans 11.05.2016
09.05.2016 | Poniedziałek

 Firma   Logintrans   Sp.   z   o.o.,  właściciel  internetowej  giełdy

transportowej   Trans.eu,   najpopularniejszej  /  największej  giełdy

wolnych   pojazdów   /   wolnych   ładunków   działającej   w   Polsce

(http://www.trans.eu/pl/)  oraz portalu / przedsięwzięcia edukacyjnego dla  Studentów  -  TransEdu  (http://edu.trans.eu/)  będzie gościła na

Politechnice   Poznańskiej   WMRiT   i  zaprezentuje  w/w  rozwiązania

dedykowane branży transportowej / logistycznej.

 

Wykład   odbędzie   się   w   przyszłą   środę   (11.05)  w  godzinach

11:45-12:30/12:45 (niepełne 1h) w sali 102MC (budynek Mechatroniki).

 

Wykład  jest  otwarty  /  wstęp  wolny  -  zapraszam  zatem serdecznie wszystkich zainteresowanych - warto!

 

 

Adam Redmer

Politechnika Poznańska

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Zakład Systemów Transportowych

Tel.: 61 665 21 29

E-mail.: adam.redmer@put.poznan.pl 

Wykładowi  towarzyszyć  będą  także  warsztaty,  realizowane  w ramach przedmiotu  "Rynek  usług  transportowych  i magazynowych", dedykowane Studentom  3  semestru, II stopnia, specjalności Logistyka Transportu, kierunku Transport na WMRiT.

 

Wykład  i warsztaty są efektem podpisania w dniu 5 kwietnia 2016 umowy o  współpracy pomiędzy Wydziałem Maszyn Roboczych i Transportu - WMRiT PP a Firmą Logintrans.

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej