Strona główna
Inżynieria wirtualna projektowaniabelka

http://www.youtube.com/iwpputpoznan

Absolwent IWP posiada umiejętność przygotowania produktu z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi modelowania wirtualnego.  Proces ten obejmuje modelowanie bryłowe w podstawowych systemach (kurs CATIA, SolidWorks), analizy wytrzymałościowe, termiczne lub przepływowe (np. z zastosowaniem MES - Nastran), przygotowanie produkcji z wykorzystaniem maszyn CNC lub Rapid Prototyping wraz z wykonaniem prototypów. Studenci mają możliwość uczestniczenia w konkretnych projektach badawczych i przemysłowych (na stronie virtual.edu.pl). Program profilu dyplomowania IWP, materiały informacyjne, prace studenckie można zobaczyć na stronie student.virtual.edu.pl. Oficjalna strona koła naukowego IWP prowadzona przez studentów to iwp.put.poznan.pl.    

Zakład  Inżynierii Wirtualnej, mieszczący się w nowym budynku Mechatroniki, wyposażony jest w nowoczesne laboratoria, w tym:

  • Laboratorium Inżynierii Wirtualnej, wyposażone  w 6 komputerów PC, maszyny Rapid Prototyping V-Flash (technologia SLA), BFB (technologia FDM), SOLIDO (technologia LOM), ThermoJet, Obrabiarkę CNC 5-cio osiową firmy InfoTec, 3 osiowa CNC, skaner trójwymiarowy stykowy MicroScribe 3D, skanery laserowe: ScanBright i Roland, wyświetlacz nahełmowy Hi-Res 8003D (urządzenie Virtual Reality), zestawy do budowy mini-robotów Mindstorms, robot LynxArm oraz robot Hexapod. Oprogramowanie wykorzystywane w laboratorium 3D Doktor, Oprogramowanie Rapid Prototyping AXON, oprogramowanie Visual Reality, oprogramowanie robotów BASICstamp.
  • Laboratorium komputerowe, wyposażone w 16 stacji roboczych DELL 790c. Zainstalowane jest na nich następujące oprogramowanie umożliwiające przeprowadzanie badań: CATIA V5 R19, SolidWorks, SolidCAM, FEMAP, Geomagic, RhinoCeros, Windows Office, NEiNastran, MDNastran, Marc, CentaurSoft, Ansys ICEM CFD, 3DTransition, VMWARE.
  • Laboratorium Obliczeń Równoległych. Laboratorium wyposażone jest w 100-procesorowy klaster składający się z 20 węzłów połączonych szybką siecią światłowodową w technologii Infiniband: 160 GB RAM, procesory Intel Xeon x8, pamięci składowania 10x10TB wykorzystywanych do obliczeń równoległych. Zainstalowane jest oprogramowanie Aeroelastic tools - Taurus, DLR TAU-Code, FOI-EDGE, a także własne oprogramowanie MES3D, MF3, CosmoProjector
do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej