Strona główna
Aktualnościbelka
Nabór na studia II stopnia - dwie specjalności z branży szynowej na Politechnice Poznańskiej
06.02.2017 | Poniedziałek

 Nabór na studia II stopnia - dwie specjalności z branży szynowej na Politechnice Poznańskiej

 

Na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej rozpocznie się niebawem nabór na studia drugiego stopnia, na dwie specjalności z branży szynowej tj. Pojazdy Szynowe na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz Transport Szynowy na kierunku Transport.

Studiowanie w ramach jednej z tych specjalności jest doskonałą okazją do ukierunkowania swojej dotychczasowej wiedzy i umiejętności inżynierskich na branżę szynową – obecnie jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu.

Absolwenci specjalności Pojazdy Szynowe uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu budowy, dynamiki i obsługi pojazdów szynowych, która wraz z nabytymi umiejętnościami obsługi profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego zapewnia im efektywny początek kariery zawodowej lub naukowej.

Po specjalności Transport Szynowy absolwenci posiadają skonkretyzowaną wiedzę dotyczącą budowy pojazdów szynowych, jak i systemów ich eksploatacji. Ponadto poznają istotę zarządzania transportem szynowym - zarówno kolejowym jak i typowo miejskim. Kluczowym aspektem jest również poznanie wiedzy z zakresu organizacji zaplecza technicznego, metod zarządzania bezpieczeństwem, organizacji ruchu i elementów logistyki tych systemów transportowych.

Wszystko to dopełnione jest znajomością branży szynowej od strony praktycznej, ponieważ studenci w ramach cyklu nauczania mają okazję poznania od podszewki największych zakładów projektujących, produkujących i eksploatujących tabor szynowy, nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech i od 2017 roku – również w Holandii. W związku z realizacją wielu projektów badawczych we współpracy z największymi graczami na rynku branży szynowej w Polsce najlepszym studentom oferowane są atrakcyjne oferty praktyk, staży i pracy będące dobrym początkiem kariery konstruktora, eksploatatora pojazdów szynowych lub logistyka. Wielu studentów specjalności Pojazdy Szynowe i Transport Szynowy znajduje pracę w branży jeszcze podczas ostatnich lat nauki. Ponadto, studenci mają okazję poszerzenia wiedzy i nabycia dodatkowej praktyki poprzez uczestnictwo w działaniach Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego, które realizuje własne granty badawcze i projektowe, międzynarodowe wymiany studenckie oraz wyjazdy na konferencje i targi branży szynowej.

Bez wątpienia absolwenci powyższych specjalności pozwolą wypełnić lukę pokoleniową specjalistów z branży transportu szynowego wychodząc z ugruntowaną wiedzą naprzeciw oczekiwaniom wciąż nienasyconego rynku.

Jeśli stoisz przed wyborem specjalności, w której chcesz się realizować z pasją - skieruj swoją karierę na właściwe tory!

Więcej informacji o rekrutacji należy szukać na stronie Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej: http://www.fwmt.put.poznan.pl/

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej