Strona główna
Aktualnościbelka
"Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu „Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną” – studia stacjonarne, studenci I roku na kierunku Transport oraz Mechanika i Budowa Maszyn"
21.02.2017 | Wtorek

 Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu „Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną” – studia stacjonarne, studenci I roku na kierunku Transport oraz Mechanika i Budowa Maszyn

Informacje dotyczące pierwszego ćwiczenia „Zajęcia wprowadzające, instrukcja BHP. Struktura i właściwości stopów aluminium” są dostępne w gablotce obok sali 034 w CMBiN oraz na stronie internetowej

http://www.fwmt.put.poznan.pl/wykladowca,instytut_imrips,k_ostrowska,1249,podglad.htm

Na zajęciach zostanie sprawdzone przygotowanie studenta (zagadnienia w „Wymaganiach wstępnych” w instrukcji do ćwiczenia).

Zajęcia są realizowane w sali 034 w Centrum Mechatroniki, Biotechnologii i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej.

 

Prowadzący ćwiczenie: mgr inż. Karolina Ostrowska  

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej