Strona główna
Aktualnościbelka
Patronat WMRiT nad Konferencją Modernizacja Taboru Szynowego
02.03.2017 | Czwartek

 Patronat WMRiT nad Konferencją Modernizacja Taboru Szynowego

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu objął patronatem XIV Konferencję Modernizacja Taboru Szynowego, która odbędzie się w dniach 3 – 5 kwietnia 2017 r. w Centrum Konferencyjnym „Nosalowy Dwór” w Zakopanem.

Zagadnienia związane z pozyskaniem, eksploatacją i utrzymaniem taboru szynowego pozostają wciąż jednymi z najważniejszych, w kontekście rozwoju transportu szynowego w Polsce i wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel, zarówno z budżetu państwa, samorządów, jak i Unii Europejskiej. Według V osi priorytetowej programu POIiŚ 2014 – 2020 (25 mld zł) zawierającej 51 projektów, obejmują one między innymi modernizację oraz zakup ok. 400 jednostek taborowych. Jako kontynuacja wykorzystania środków pomocowych pod koniec ubiegłego roku zostały otwarte kolejne dwa konkursy w zakresie projektów taborowych.

Konferencja obejmująca swym zakresem tabor kolejowy, pasażerski, a także tramwajowy i metro, poruszać będzie między innymi takie zagadnienia jak:

Finasowanie

·    zakup i modernizacja, pozyskiwanie funduszy w nowej Perspektywie do 2020 r.

Modernizacje i naprawy

·    certyfikacje i dopuszczenia nowych i modernizowanych jednostek, interoperacyjność,

·    rynek dostawców podzespołów, części i usług – zamówienia i realizacja,

·    prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych dla taboru,

·    trwałość, komfort i ergonomia – wymagania rynku,

·    udogodnienia dla pasażerów,

·    zakup vs. modernizacja.

Eksploatacja

·    bieżąca eksploatacja i utrzymanie taboru kolejowego,

·    organizacja zaplecza techniczno-naprawczego,

·    własne zaplecze utrzymaniowe vs. outsourcing usług,

·    przeciwdziałanie wandalizmowi,

·    systemy informatyczne w służbie przewoźników i pasażerów.

Bezpieczeństwo

·      rozwiązania w zakresie zabezpieczenia i monitorowania pojazdów oraz bezpieczeństwa z uwzględnieniem przepisów prawnych.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, Spółek Grupy PKP, Kolei Samorządowych, przewoźników prywatnych, Spółek przewozowych transportu miejskiego, Miejskich Przedsiębiorstw Komunikacyjnych, wyższych uczelni, którzy odniosą się do zagadnień zawartych w tematyce konferencji.

Więcej informacji pod adresem: http://modernizacjataboru.pl/

do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej