Strona główna
Aktualnościbelka
Aktualne zapytania ofertowe na organizacje kursów
03.03.2017 | Piątek

 

Aktualne zapytania ofertowe

 • Organizacja kursu na wózek widłowy (operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym), obejmującego: (plik .pdf)
  • szkolenie zgodne z programem UDT nr 2/2007/OUTB, pt. „Minimalne wymagania dotyczące programów kursów dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB)” (łącznie z zapewnieniem praktycznych elementów szkolenia na wózkach widłowych dla każdego uczestnika w wymiarze zgodnym z programem szkolenia UDT nr2/2007/OUTB),
  •zewnętrzny egzamin państwowy przed komisją kwalifikacyjną, powołaną przez właściwy organ UDT,
  •wystawienie uprawnień do kierowania wszystkimi rodzajami wózków jezdniowych (elektryczne, spalinowe,czołowe, boczne) wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych LPG.
 • Organizacja kursu ADR (transport ładunków niebezpiecznych), obejmującego (plik .pdf):
  • szkolenie podstawowe (dla wszystkich klas materiałów),
  • zewnętrzny egzamin państwowy,
  • wystawienie uprawnień, ważnych przez okres 5 lat z możliwością odnowienia
do_gorydo góry
© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej