belka

 

Wpisy dla osób powtarzających przedmiot/ studia niestacjonarne

 

Osoby powtarzające przedmiot 'Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną'/ 'Materiałoznawstwo' oraz 'Materiały Niemetalowe' na wpisy na formularzach z dziekanatu zapraszam w sob 28.09.2019 w godz. 9,00-10,00, sala 034 CMBiN. 

 

Informacja opublikowana w dn.  19.06.2019r.; godz. 11:25

===================================

 

Wpisy dla osób powtarzających przedmiot

 

Osoby powtarzające przedmiot 'Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną' na wpisy na formularzach z dziekanatu zapraszam w pt 27.09.2019 w godz. 9,00-10,00 do sali 034 CMBiN.

 

Informacja opublikowana w dn. 27.06.2019r.; godz. 13:50

===================================

 

Kolokwium poprawkowe/ studia stacjonarne

 

Przypominam, że osoby, które uzyskały ocenę końcową z zajęć laboratoryjnych z przedmiotów: 'Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną' mają prawo do przystąpienia do kolokwium poprawkowego.

Na kolokwium poprawkowym obowiązują zagadnienia wyszczególnione w 'Wymaganiach wstępnych' w instrukcji.

 Na kolokwium obowiązują zagadnienia ze wszystkich instrukcji ze wszystkich tematów w planie dla danego przedmiotu.

Do kolokwium poprawkowego student przygotowuje się z książek z dziedziny metaloznawstwa, materiałoznawstwa oraz norm.

Korzystanie z opracowań zawierających nieprawidłowe, błędne, niekompletne informacje skutkuje uzyskaniem przez studenta oceny '2,0'.

 

 

Termin kolokwium poprawkowego/ studia stacjonarne:

- 'Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną'/ Transport: pt 27.09.2019

- 'Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną'/ MiBM: pt 27.09.2019

 

Podział na grupy podczas kolokwium poprawkowego

 

Informacja opublikowana w dn. 27.06.2019r.; godz. 13:50

===================================

 

Kolokwium poprawkowe/ studia niestacjonarne

 

Przypominam, że osoby, które uzyskały ocenę końcową z zajęć laboratoryjnych z przedmiotów: 'Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną' i 'Materiały Niemetalowe' mają prawo do przystąpienia do kolokwium poprawkowego.

Na kolokwium poprawkowym obowiązują zagadnienia wyszczególnione w 'Wymaganiach wstępnych' w instrukcji.

 Na kolokwium obowiązują zagadnienia ze wszystkich instrukcji ze wszystkich tematów w planie dla danego przedmiotu.

 Do kolokwium poprawkowego student przygotowuje się z książek z dziedziny metaloznawstwa, materiałoznawstwa oraz norm.

 Korzystanie z opracowań zawierających nieprawidłowe, błędne, niekompletne informacje skutkuje uzyskaniem przez studenta oceny '2,0'.

 

Termin kolokwium poprawkowego/ studia niestacjonarne:

- 'Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną'/ Transport: sob 28.09.2019 w godz. 9,00-10,00, sala 034 CMBiN

- 'Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną'/ MiBM: sob 28.09.2019 w godz. 9,00-10,00, sala 034 CMBiN

- 'Materiały Niemetalowe'/ MiBM: sob 28.09.2019 w godz. 9,00-10,00, sala 034 CMBiN

 

Informacja opublikowana w dn. 19.06.2019r.; godz. 11:25

===================================

  

Wpisy do systemu e-proto z zajęć laboratoryjnych

 

- w dn. 4.06.2019 zostały wpisane do systemu e-proto oceny końcowe z przedmiotu 'Materiałoznawstwo'/ studia niestacjonarne/ MiBM

 Informacja opublikowana w dn. 4.06.2019r.; godz. 10:15

 

 - w dn. 4.06.2019 zostały wpisane do systemu e-proto oceny końcowe z przedmiotu 'Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną'/ studia niestacjonarne/ Transport

 Informacja opublikowana w dn. 4.06.2019r.; godz. 10:30

 

 - w dn. 4.06.2019 zostały wpisane do systemu e-proto oceny końcowe z przedmiotu 'Materiały Niemetalowe'/ studia niestacjonarne/ MiBM

 Informacja opublikowana w dn. 4.06.2019r.; godz. 13:00

 

 - w dn. 4.06.2019 zostały wpisane do systemu e-proto oceny końcowe z przedmiotu 'Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną'/ studia niestacjonarne/ MiBM

 Informacja opublikowana w dn. 4.06.2019r.; godz. 16:20

 

  - w dn. 6.06.2019 zostały wpisane do systemu e-proto oceny końcowe z przedmiotu 'Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną'/ studia stacjonarne/ Transport

 Informacja opublikowana w dn. 6.06.2019r.; godz. 16:40

 

  - w dn. 6.06.2019 zostały wpisane do systemu e-proto oceny końcowe z przedmiotu 'Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną'/ studia stacjonarne/ MBM

 Informacja opublikowana w dn. 6.06.2019r.; godz. 17:20

 

W przypadku pytań/ wątpliwości proszę o wiadomość mail (w treści imię i nazwisko, nazwa przedmiotu, tryb studiów, kierunek, numer indeksu oraz opis nieprawidłowości uzyskanej oceny końcowej z przedmiotu)

 

 ===============================

  

Zaliczenie z przedmiotów 'Materiałoznawstwo' i 'Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną' dla kierunków Transport oraz Mechanika i Budowa Maszyn 

 

Informuję, że zgodnie z planem zajęć dla przedmiotów 'Materiałoznawstwo' oraz 'Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną' ostatnie zajęcia laboratoryjne zostały już zrealizowane. 

 

 Nie ma potrzeby przychodzić do sali 034 CMBiN w terminie zajęć dla poszczególnych grup laboratoryjnych z tych przedmiotów.

 

W razie pytań/ wątpliwości związanych z ocenami z wejściówek lub sprawozdań zapraszam na konsultacje w śr 5.06.2019 w godz. 15,00-16,30, sala 034 CMBiN.

 

Oceny końcowe z tych przedmiotów (w tym przepisanie ocen z poprzedniego semestru) zostaną wpisane do systemu e-proto do pt 7.06.2019.

 

 Informacja opublikowana w dn. 3.06.2019r.; godz. 10:25

==================================

  Terminy konsultacji w semestrze letnim 2018/2019

 

Studia stacjonarne:

- środa w godz. 15,00-16,30, sala 034 CMBiN 


Studia niestacjonarne:

- ndz 19.05.2019 w godz. 12,30-13,30, sala 034 CMBiN

- sob 1.06.2019 w godz. 10,00 - 13,30, sala 034 CMBiN (poprawa wejściówek, oddanie sprawozdań).

 

 Informacja opublikowana w dn. 17.03.2019r.; godz. 12:20

==================================

 

 Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Materiałoznawstwo" dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn; studia stacjonarne

Ćwiczenie nr 1- "Tworzywa sztuczne - rodzaje i metody identyfikacji cz. I", okres realizacji: 25.02-8.03.2019r.

Instrukcja

Sprawozdanie

Tabelka 1

Tabelka 2

 

Ćwiczenie nr 2- "Tworzywa sztuczne - rodzaje i metody identyfikacji cz. II", okres realizacji: 11-22.03-8.03.2019r.

Instrukcja

Sprawozdanie

 

Ćwiczenie nr 7- "Właściwości materiałów gumowych", okres realizacji: 20-31.05.2019r.

Instrukcja

Sprawozdanie

 

Na zajęciach zostanie sprawdzone w formie pisemnej (wejściówka/ wyjściówka) przygotowanie studentów z zakresu zagadnień wymienionych w "Wymaganiach wstępnych" w instrukcji 

  

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu "Materiałoznawstwo" są również dostępne w gablotce obok sali 034 w CMBiN.

 

Informacja opublikowana w dn. 6.02.2019r.; godz. 9:30

==================================

  Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną" dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz Transport; studia stacjonarne

Ćwiczenie nr 1- "Wprowadzenie. Struktura i właściwości stopów aluminium", okres realizacji: 25.02-8.03.2019r.

Instrukcja

Sprawozdanie

    

Ćwiczenie nr 7- "Obróbka cieplno-chemiczna stali", okres realizacji: 20-31.05.2019r.

Instrukcja

Sprawozdanie

 

Na zajęciach zostanie sprawdzone w formie pisemnej (wejściówka/ wyjściówka) przygotowanie studentów z zakresu zagadnień wymienionych w "Wymaganiach wstępnych" w instrukcji 

  

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu "Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną" są również dostępne w gablotce obok sali 034 w CMBiN.

 

Informacja opublikowana w dn. 6.02.2019r.; godz. 9:35 

==================================

 Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Materiały Niemetalowe" dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn; studia niestacjonarne

Ćwiczenie nr 4- "Właściwości materiałów gumowych", okres realizacji: ndz 19.05.2019r.

Instrukcja

Sprawozdanie

    

Na zajęciach zostanie sprawdzone w formie pisemnej (wejściówka/ wyjściówka) przygotowanie studentów z zakresu zagadnień wymienionych w "Wymaganiach wstępnych" w instrukcji 

  

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu "Materiały Niemetalowe" są również dostępne w gablotce obok sali 034 w CMBiN.

 

Informacja opublikowana w dn. 6.02.2019r.; godz. 9:40

 ==================================

 Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Metaloznawstwo z obróbką Cieplną" dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn; studia niestacjonarne

Ćwiczenie nr  3 - "Struktura i właściwości miedzi i jej stopów", okres realizacji: 11-12.05.2019r.

Instrukcja

Sprawozdanie

    

Ćwiczenie nr  4 - "Materiały na łożyska", okres realizacji: 11-12.05.2019r.

Instrukcja

Sprawozdanie

 

Na zajęciach zostanie sprawdzone w formie pisemnej (wejściówka/ wyjściówka) przygotowanie studentów z zakresu zagadnień wymienionych w "Wymaganiach wstępnych" w instrukcji 

  

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu "Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną" są również dostępne w gablotce obok sali 034 w CMBiN.

 

Informacja opublikowana w dn. 6.02.2019r.; godz. 9:40 

==================================

  Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Metaloznawstwo z obróbką Cieplną" dla studentów kierunku Transport; studia niestacjonarne

   

Ćwiczenie nr  3 - "Materiały na łożyska", okres realizacji: 12.05.2019r.

Instrukcja

Sprawozdanie

 

Na zajęciach zostanie sprawdzone w formie pisemnej (wejściówka/ wyjściówka) przygotowanie studentów z zakresu zagadnień wymienionych w "Wymaganiach wstępnych" w instrukcji 

  

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu "Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną" są również dostępne w gablotce obok sali 034 w CMBiN.

 

Informacja opublikowana w dn. 6.02.2019r.; godz. 9:40 

==================================

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu "Materiałoznawstwo" dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn; studia niestacjonarne

Ćwiczenie nr 4- "Właściwości materiałów gumowych", okres realizacji: 13.04.2019r.

Instrukcja

Sprawozdanie

    

Na zajęciach zostanie sprawdzone w formie pisemnej (wejściówka/ wyjściówka) przygotowanie studentów z zakresu zagadnień wymienionych w "Wymaganiach wstępnych" w instrukcji 

  

Instrukcje do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu "Materiałoznawstwo" są również dostępne w gablotce obok sali 034 w CMBiN.

 

Informacja opublikowana w dn. 6.02.2019r.; godz. 9:45

==================================

       Zasady uzyskania zaliczenia z przedmiotów: "Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną", "Materiałoznawstwo" oraz "Materiały Niemetalowe"w semestrze letnim 2018/2019

 

Informacja opublikowana w dn. 26.02.2019r.; godz. 14:30

========================================
 

 Plany zajęć laboratoryjnych, semestr letni 2018/2019

 

Studia stacjonarne, "Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną"; kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Studia stacjonarne, "Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną"; kierunek Transport

Studia stacjonarne, "Materiałoznawstwo"; kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

 

Studia niestacjonarne, "Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną"; kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Studia niestacjonarne, "Metaloznawstwo z Obróbką Cieplną"; kierunek Transport

Studia niestacjonarne, "Materiałoznawstwo"; kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Studia niestacjonarne, "Materiały Niemetalowe"; kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

 

Informacja opublikowana w dn. 14.03.2019r.; godz. 11:00

 

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej