Strona główna » Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych » Pracownicy » Piotr Okoniewicz » materiały dla studentów studiów stacjonarnych
belka

Semestr letni 2019:

Materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: "Materiałoznawstwo" (MiBM sem.4)

Termin cyklu tematycznego zajęć 08.04.2019-19.04.2019

Instrukcja do zajęć "Kompozyty na bazie osnowy żywicznej" - pobierz 

Formatka sprawozdania  "Kompozyty na bazie osnowy żywicznej" - pobierz

Termin cyklu tematycznego zajęć 22.04.2019-03.05.2019

Instrukcja do zajęć "Kompozyty Al-Al2O3" - pobierz

Formatka sprawozdania  "Kompozyty Al-Al2O3" - pobierz

 

 Materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu:
"Metaloznawstwo z obróbką cieplną " i "Metaloznawstwo z obróbką cieplną I"

dla studentów kierunek: Transport i MiBM

Termin cyklu tematycznego zajęć 11.03.2019-22.03.2019

Instrukcja do zajęć nr 2: "Struktura i właściwości stali w stanie dostawy - wykres Fe- Fe3C" pobierz opublikowano dnia 21.02.2018 

Formatka sprawozdania:  "Struktura i właściwości stali w stanie dostawy - wykres Fe- Fe3C" pobierz opublikowano dnia 21.02.2018

 

Instrukcja zo zajęć nr 4: " Metody badawcze określające właściwości metali - pomiary twardości, statyczna próba rozciągania, udarność" opublikowano dnia 06.04.2019Termin cyklu tematycznego zajęć 22.04.2019-03.05.2019

Instrukcja do zajęć nr 5: "Obróbka cieplna stali" pobierz opublikowano dnia 21.02.2018 

Formatka sprawozdania:  "Obróbka cieplna stali" pobierz opublikowano dnia 21.02.2018 

 

Na zajęciach zostanie przeprowadzone sprawdzenie wiedzy studenta
z zagadnień wyszczególnionych w instrukcji.

forma: pisemna, wejściówka, 3 pytania otwarte/opisowe

--------------------------------------------------------koniec--------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: " Metaloznawstwo maszyn i pojazdów"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrukcja do zajęć nr 2: "Ocena skutków odkształcenia plastycznego" pobierz opublikowano dnia 22.09.2016

Formatka sprawozdania:  "Ocena skutków odkształcenia plastycznego" pobierz opublikowano dnia 22.09.2016

Formularz z załącznikami dla:  "Ocena skutków odkształcenia plastycznego"

Załącznik nr 2 dla  "Ocena skutków odkształcenia plastycznego"

 

  Materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: " Metaloznawstwo z obróbką cieplną II"

Instrukcja do zajęć nr7: "Struktura i właściwości miedzi i jej stopów" - pobierz opublikowano dnia 03.12.2014

Formatka sprawozdania:  "Struktura i właściwości miedzi i jej stopów" - pobierz opublikowano dnia 03.12.2014

 

Instrukcja do zajęć nr 6: "Metody oceny hartowności" pobierz opublikowano dnia 12.04.2015

Formatka sprawozdania:  "Metody oceny hartowności" - pobierz opublikowano dnia 12.04.2015

Semestr zimowy 2018/19: 

Instrukcja do zajęć nr3: "Struktura i właściwości stopów stosowanych w konstrukcji pojazdów. Blachy karoseryjne" - pobierz opublikowano dnia 22.09.2016

Formatka sprawozdania  "Struktura i właściwości stopów stosowanych w konstrukcji pojazdów. Blachy karoseryjne" - pobierz opublikowano dnia 22.09.2016

Załącznik do tematu:  "Struktura i właściwości stopów stosowanych w konstrukcji pojazdów. Blachy karoseryjne" - pobierz

BLACHY KAROSERYJNE:

zachęcam do przeczytania: http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/3396/nowe-trendy-w-budowie-nadwozi.html

Na zajęciach zostanie przeprowadzone sprawdzenie wiedzy studenta
z zagadnień wyszczególnionych w instrukcji.

forma: pisemna, wejściówka, 3 pytania otwarte/opisowe.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej