belka

Autor ponad 340 artykułów i referatów oraz kilkunastu książek i podręczników
 
Ważniejsze publikacje naukowe w ostatnim okresie:

1.      Kłos Z., Podstawy ekologicznej oceny obiektów technicznych. Wyd. Poznańskiego Towarzystwa   Przyjaciół Nauk, Poznań 2000, ss. 235

2.      Kłos Z., Kurczewski P., Laskowski G.: Anticipative environmental valuation of technical realizations for machines and appliances. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000, ss. 222 

3.      Kłos Z. (red.), TQM nadal aktualne – nowe obszary: wiedza, środowisko, administracja, restrukturyzacja. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002, ss.335

4.      Kłos Z., Introduction of Life Cycle Management to organisations. LCA and other supporting tools. Wissenschaftliche Beitraege, TFH Wildau, 2002, Nr. 1

5.      Kłos Z., Ecobalancial Assessment of Chosen Packaging Processes in Food Industry. International Journal of LCA, 2002, vol.7, No. 5

6.      Kłos Z., Kurczewski P., An Attempt of Environmentally Oriented Analysis of Selected Machines Construction for the Need of Designing. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2002, vol. 47 (3)

7.     Kłos Z. (red.) 50-lecie Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003

8.     Kłos Z., Environmental orientation in technical objects development and operation. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, wyd. PAN, 2003, nr 4 (136)

9.     Kłos Z., Kurczewski P., Kasprzak J., Approach to LCC of packaging machines. Proceedings of 13th Annual Meeting of SETAC - Europe, Hamburg, 2003

10.    Kurczewski P., Kłos Z., Kasprzak J., LCA related analysis of beer distribution system. 11th LCA case Studies Symposium SETAC-Europe, Lausanne, 2003

11.    Kłos Z., Kurczewski P., Design in Integrated Product Policy. Fourth Intenational Seminar and Workshop “Engineering Design in Integrated Product Development” Rydzyna, 2004

12.    Kłos Z., Kurczewski P., Strategies to meet the goals of environmental friendly development and operation phase of technical objects. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, wyd. PAN, 2004, nr 1 (137)

13.    Kłos Z. (red.) Zarządzanie jakością, środowiskiem, wiedzą, bezpieczeństwem. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004

14.    Kłos Z., Radomski P., Kurczewski P., Some cases of DfE applications in IPP. 12th SETAC Europe LCA Case Studies Symposium. SETAC, Bologna 2005

15.    Kurczewski P., Kłos Z., Kasprzak J., Implementation of life cycle thinking in the creation of packaging system. 12th SETAC Europe LCA Case Studies Symposium. SETAC, Bologna 2005

16.    Kłos Z., P.Kurczewski, J. Kasprzak, Środowiskowe charakteryzowanie maszyn i urządzeń, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, ss. 394

17.    Kurczewski P., Kłos Z.; Zagadnienia Eksploatacji Maszyn; Technical objects classification for environmental analyses; 2005, 2(142), vol. 40

18.    Kłos Z. (red.), Rozwój przedsiębiorstw w aspekcie projakościowego doskonalenia i innowacyjności, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006, ss.275

19.    Kłos Z. (red.), TQM stymulatorem innowacyjności, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008, ss. 450

20  Kłos Z., Kasprzak J., Implementation of LCE in the Education of Engineering Students. Applying Life Cycle Knowledge to Engineering Solutions. Sydney 2008

21.   Kłos Z., Kasprzak J., Kurczewski P., Eco-design Perspective in the Engineering Education at Poznań University of Technology. New Perspectives in Design Education. Barcelona, 2008

22.   Kłos Z., Kurczewski P., Kasprzak J, Integrated Product Policy – General Overview [in:] Life Cycle Assessment applications: results from COST Action 530. ESF, AENOR ediciones, Madrid 2009

23.   Kurczewski P., Kłos Z., Kasprzak J., Integrated Product Policy – the State of IPP in Poland [in:] Life Cycle Assessment applications: results from COST Action 530. ESF, AENOR ediciones, Madrid 2009

24.   Kłos Z., Kurczewski, LCA in Poznań and Poland. Research Teams and Their Achievements. Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance, 2009, vol. 44, nr 2 (158)

25.   Kłos Z., First Research Works on LCA at Poznan University of Technology. Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance, 2009, vol. 44, nr 3 (159)

26.   Kłos Z., Kasprzak J., 16th SETAC Europe LCA case studies symposium. International Journal of LCA, 2010, vol. 15, no 5

27.   Kłos Z. (ed.), Innowacyjność i jakość – wyznaczniki sukcesu”, wyd. KMB Druk, Poznań 2010, ss. 364

28.   Kłos Z., Lewicki R., Koper K., Application of Environmental Characteristics of Materials in Sustainable Development. Proceedings of TMCE 2010 Symposium, vol. 2

29.   Kłos Z., Kasprzak J., Examples of the Research Works on LCA at Poznan University of Technology. International Journal of Energy and Environment, Issue 5, Vol. 5, 2011

30.   Kłos Z., Vasek W., Recent Researches in Energy, Environment, Entrepreneurship, Innovation. WSEAS, Lanzarote 2011, ss. 162

31.   Kłos Z., Estimation of parametric tools for environmental evaluation in the agro-food sector. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2012, Vol. 57 (3)

32.   Kłos Z., Koper K., Wybrane aspekty analizy orientacji na wyniki w przedsiębiorstwach sektora spożywczego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 2012, nr 265

33..   Kłos Z. (ed.), Innowacyjność i jakość dla biznesu w gospodarce zorientowanej na redukcję CO2, Poznań-Boszkowo 2012, ss. 231

34.. Kłos Z., Projakościowe aspekty doskonalenia zarządzania zasobami niematerialnymi. Problemy Jakości, 2012, nr 3

35.  Kłos Z., Kasprzak J., Kurczewski P., Koncepcja, kształtowanie i ocena cyklu życia urządzeń technicznych. Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems, 2012, nr 1 (84)

36.   Kłos Z., Koper K., Application of life cycle assessment for the choice of materials in the ecodesign process. Proceedings of International Scientific Conference on Metrology and Quality in Production Engineering and Environmental Protection, Novi Sad 2013

37.   Kłos Z., Higher education closer to real life. An introduction of initiatives towards improving students' quality on work market. [in:] Current Problems of University Management (ed. Tadeusz Wawak). Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2013

38.   Kłos Z., Koper K., Implementation of LCA in Poland.   Proceedings of V International Conference on Life Cycle Management CILCA 2013, Mendoza 2013

39.   Kłos Z., Application of Life Cycle Assessment in enhancing the environmental characterization of materials for ecodesign, Proceedings of V International Conference on Life Cycle Management CILCA 2013, Mendoza 2013

40.   Witczak J., Kasprzak J., Kłos Z., Kurczewski P., Lewandowska A., Lewicki R. (2014), Life cycle thinking in small and medium enterprises: the results of research on the implementation of life cycle tools in Polish SMEs – part 2: LCA related aspects, The International Journal of Life Cycle Assessment, Wyd. Springer, Online first, opublikowane w formie open access 09 January 2014

41.   Selech J., Joachimiak-Lechman K., Klos Z., Kulczycka J, Kurczewski P. (2014), Life cycle thinking in small and medium enterprises: the results of research on the implementation of life cycle tools in Polish SMEs – part 3: LCC related aspects, The International Journal of Life Cycle Assessment, Wyd. Springer; przyjęte do druku

 
 

Ważniejsze publikacje dydaktyczne:

1.     Kłos Z., Środowiskowa ocena maszyn i urządzeń. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998, ss.183

2.     Kłos Z., Elementy inżynierii jakości i ekologii maszyn, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998, ss.132

3      Kłos Z., Specificity of the student recruitment and retention, at a traditional faculty (mechanical   engineering) in Poland. Proceedings of the DEAN Annual Conference 2002 “European Universities in Crisis”. Istambuł, 2002.

4.     Kłos Z., Feder S., Ochrona środowiska w budowie maszyn i transporcie. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002, ss. 134

5.     Kłos Z., Sawicka H., Management o innovation project in university education, International   Engineering Management Conference, Singapore, 2004

6.     Kłos Z., Sawicka H., Experiences with the short innovation project. International Workshop on  Project Organized Problem Based Learning “POPBL – Who is the Main Challenge – Students or  Lecturers?”, Aalborg University Esbjerg, 2004

7.     Kłos Z. (ed.), Rozprawy naukowe. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, ss.. 107

8.     Kłos Z., Innowacyjność i przedsiębiorczość innowacyjna. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012, ss. 176

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej