belka

Urodził się 7 września 1982 r. w Poznaniu. W 2002 roku ukończył naukę w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu uzyskując tytuł Technika Transportu Kolejowego. Dalszą naukę podjął na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu, gdzie w 2008 roku obronił pracę magisterską zatytuowaną "Fizykochemiczne aspekty procesu spalania w silniku spalinowym". Od 2009 roku doktorant w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn.

Interesuje się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem przewozu ładunku, biomechaniką, zastosowaniami urządzeń mechatronicznych w rechabilitacji ruchowej, oraz metodami CAx.

Prywatnie - miłośnik podrózy i rowerowych wycieczek. Programista i webmaster amator. Interesuje się wszelkimi nowinkami technicznymi, szczególnie z dziedziny komunikacji i IT.

© Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej